Tư vấn giới thiệu bất động sản

Chúng tôi luôn đáp ứng các nhu cầu từ ý tưởng cho đến triển khai và thực hiện bất lỳ một dự án bất động sản. Luôn đồng hành cùng với chủ đầu tư để hoàn thiện tốt các khâu chuần bị và thực hiện dự án, giúp cho chủ đầu tư tiết kiệm khá nhiều thời gian, chi phí và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Các hoạt động về Hỗ trợ quản lý đầu tư, kinh doanh bất động sản:
•    Hỗ trợ tư vấn pháp lý bất động sản
•    Dịch vụ hỗ trợ tài chính và các thủ tục khác
•    Duy trì và cập nhật hồ sơ dự án
•    Tư vấn, quản lý và môi giới cho thuê bất động sản